Eksempel på brug af terminal/shell

Automatisk kørsel af  række kommando også kaldet bash/script

Forudsætning er en Debian basere Linux Distribution.

Først begynder vi med at opdater Linux. Her skal vi lige være Root (Øverste administrator).
Kommando du skal bruge er sudo (super user -> super bruger). Er du ikke skal du først til føjes til gruppen som "root"

Skift til terminal med taste kombinationen Ctrl+Alt+T (terminal vindue vises) i terminal skal de næste kommandoer udføre med sudo først.

Eksempel 1: Opdatering af Linux med super bruger rettigheder

			
				sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
				
				
														
			
			

Når der trykkes enter vil kommando blive udført og opdatering er begyndt.
En meddelelse vil komme frem når kommandoen er udført.

Næste skrid er at nu skal vi automatisere det en lille smule, det gøres ved at kommandoen fra før skrives/kopires ind i filen.
Førs skal vi bruge en editor til skrive scripte i.

vi benytter nano til formålet

nano opdater.sh (opdater er navnet på script og .sh er type på filen vi vil benytte.

			
				nano opdater.sh
				
				
														
			
			

eksistere opdater.sh ikke vil den blive oprettet i stedet vil den blive åbenet i redigering tilstand.

kopiere nu den første kommando ind i filen ved sæt ind brug tasterne “ctrl + o” “gem”

Filnavn at skrive : opdater.sh tryk på Enter

Nano:  skriver 2 linjer  tryk ny ctrl + x “afslut”

kontrol af om filen kan opdater

sudo sh opdater.sh

Sæt ind i terminalen og tryk enter for at udsføre kommandoen

nu skulle kommandoen udføres og du vil se at skærmen viser de steder hvor programmer bliver hentet fra hvis de skal opdateres. bemærk der kan være mindre udfald

næste skridt er tidsbestem kørelse også kaldes cron.

  1.  install cron: “sudo apt install cron” 
  2. Aktivere cron: “Sudo systemctl enable cron “
  3. Cron Syntakt: minute hou day_of month month day_of_week

 

Felt Mulig valg
minute – minuter  0 – 59 eller *
hour – timer  0- 23 eller *
day_of month – dato  1 – 31 eller *
Month – måned  1- 12  eller JAN – DEC eller *
day_of_week – ugedag  0 -6 eller sun -sat eller *

cron fungere kun med engelske navn

Eksempler på brug af cron kan findes i linket øverst til venstre under  Henvisninger

# m  h     dom mon dow command

@reboot sh /home/tux/opdater.sh #opdatering af linux  1)

15 15 * * * sh /home/tux/opdater.sh # system opdatering 2)

 

Ekempel 1): opdatere linux ved opstart “Boot”

Eksempel 2)  opdater kl 15.15 hverdag i ugen

* = udlad dette felt.

Siden er opdateret den 3.4.2024 14:05